Giới thiệu Dịch vụ Tư vấn của DTT

 Từ năm 2005, đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của DTT đã có được sự tin tưởng từ khách hàng là các cơ quan chính phủ, các ngân hàng bằng cách kết hợp độc đáo giữa kiến thức hàng đầu thế giới và sự am hiểu địa phương. Các khách hàng tiêu biểu như Bộ thông Tin Truyền Thông, Bộ Tài Chính, Thành phố Đà Nẵng, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Tổng Cục Thống Kê, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV) đã sử dụng và thể hiện sự tin tưởng với các dịch vụ tư vấn của chúng tôi về Kiến trúc Tổng thể, Quản lý Công Nghệ Thông Tin, Lên kế hoạch tổng thể về nhân lực và CNTT, Xây dựng giải pháp lớn về CNTT, quản lý Dự án đầu tư và Tư vấn giám sát, …

Lợi thế cạnh tranh của DTT là sự hiểu biết sâu sắc về hiện trạng và yêu cầu của khách hàng. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi không áp dụng kiến thức hoàn toàn mới và áp dụng cho khách hàng để đưa ra cái gọi là “giải pháp” sau đó viết thành các báo cáo, tài liệu, mà chúng tôi luôn dành rất nhiều thời gian để có thể kết hợp linh hoạt với tình hình thực tế và yêu cầu của khách hàng. Một trong những lợi thế của chúng tôi là ngôn ngữ Tiếng Việt, đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi không bị rào cản về mặt ngôn ngữ, điều mà hầu hết các công ty tư vấn nước ngoài gặp phải.

Hơn nữa, điều giúp chúng tôi đem lại những kết quả tốt nhất chính là từ mô hình hợp tác khác biệt, DTT cung cấp các chuyên gia tư vấn hàng đầu thế giới để xây dựng nên một đội ngũ tư vấn tốt nhất, phù hợp với đặc thù của từng loại công việc của khách hàng. Bên cạnh đó, đội ngũ tư vấn của chúng tôi luôn tuân thủ phương pháp tiếp cận có hệ thống và khung quản lý dự án để nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều và hướng mục tiêu. Chúng tôi luôn xem xét kỹ lưỡng tác động của việc “đề xuất thay đổi” với khả năng thay đổi của khách hàng, do vậy đội ngũ tư vấn của chúng tôi luôn làm việc hợp tác chặt chẽ với với khách hàng để tìm hiểu về quy trình thay đổi và chuyển giao kiến thức, công nghệ thông qua hàng loạt những buổi hội thảo, đào tạo và làm việc.

Các tin khác
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG