ICT Lab – Mô hình dạy CNTT bằng Tiếng Anh trong phòng Lab

Chương trình đào tạo kỹ năng CNTT qua phòng Lab tại các trường học phổ thông là sáng kiến của tập đoàn Eduspec Holdings Berhad (EHB) – Malaysia. Chương trình đã triển khai thành công từ những năm 1980 tại hơn 200 trường học tại Malaysia và nhanh chóng được các nước trong khu vực tiếp nhận và triển khai như Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia,…

Phương pháp giảng dạy được dựa trên nền tảng giáo dục kỹ năng thế kỷ 21 (21st century learning skills), cụ thể trong chuơng trình này các bài giảng và hoạt động của lớp học đều lấy học sinh làm trung tâm và tuân thủ phương pháp tư duy thuật toán (Computational thinking) với sự trợ giúp của những công cụ hàng đầu về giảng dạy CNTT như Scratch (của trường MIT), Alice (của trường Carnegie Mellon) hay Kodu (của Microsoft).

Phòng Lab CNTT được xây dựng dựa trên công nghệ của các tập đoàn danh tiếng trên thế giới như Acer, nComputing (phần cứng), Microsoft (Phần mềm và các ứng dụng) và các phần mềm nguồn mở thông dụng.

Chứng chỉ cấp cho học sinh tham gia khóa học sẽ do các hãng như Microsoft cấp và có giá trị quốc tế.

Các tin khác
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG