Mô hình dạy tiếng Anh trong phòng Lab

Phòng thí nghiệm ngôn ngữ theo Guide của Úc là một chương trình đào tạo đa phương tiện trong một lớp học quốc tế. Chương trình được thiết kế đặc biệt giúp học sinh nắm vững ngôn ngữ Tiếng Anh cũng như đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên Tiếng Anh tham gia giảng dạy tại phòng Lab.

Kỹ năng được giảng dạy cho học sinh bao gồm: Nghe, nói, phát âm, đọc, ngữ pháp và từ vựng. Đây là một chương trình học tập

tương tác dựa trên các video được xây dựng trên các kỹ năng được tích hợp ở trên, thời lượng mỗi level của chương trình đào tạo lên tới 120 giờ. Cuối mỗi học kỳ sẽ có 1 bài kiểm tra đánh giá chất lượng của học sinh tham gia khóa học.

Giáo viên tham gia giảng dạy được tuyển dụng, đảm bảo chất lượng và được đào tạo bài bản để phát triển chuyên môn bởi Hiệp hội các giáo viên Singapore. Chứng chỉ của chương trình đào tạo được bảo trợ bởi Australian Guild cho Tiếng Anh giao tiếp.

Các tin khác
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG