Giới thiệu về liên doanh

LIÊN DOANH DTT – EDUSPEC

Liên doanh DTT-Eduspec tại Việt Nam là liên doanh giữa hai tập đoàn Công nghệ thông tin DTT – Việt nam và Eduspec Holdings Berhad (EHB) – Malaysia hình thành từ năm 2011 với mục tiêu phát triển mô hình hợp tác công tư về giáo dục và đào tạo tại Việt Nam hướng tới:

  1. Triển khai Mô hình trường học thế kỷ 21 theo chuẩn ASEAN tại Việt Nam.
  2. Phát triển kỹ năng cho học sinh Việt Nam  trở thành công dân toàn cầu trên nền tảng CNTT (e-citizen).

Sau khi làm việc với Bộ giáo dục và Đào tạo về chủ trương đưa công nghệ vào các trường học từ cấp Tiểu học để đáp ứng nhu cầu học tập ở thế kỷ 21, cũng như từng bước một hiện đại hóa trường học, hướng tới xây dựng một cộng đồng trường học số kết nối với nhau, để hỗ trợ và chia sẻ các nội dung giảng dạy. Liên doanh DTT-Eduspec đã thực hiện triển khai thí điểm giảng dạy Ngoại ngữ và CNTT thông qua môi trường phòng Lab và giảng dạy môn học Robotic. Mục tiêu cuối cùng chúng tôi muốn hướng tới là xây dựng hệ thống các Trường học điện tử (e-school) hiện đại cho khối các trường phổ thông tại Việt Nam và góp phần đạo tạo ra những thế hệ công dân toàn cầu xứng đáng của Việt Nam trong thế kỷ 21.

Đầu năm học 2011-2012, liên doanh DTT_Eduspec đã triển khai thí điểm giảng dạy CNTT và Tiếng Anh tại hai trường Tiểu học Xuân Đỉnh và Tiểu học Dân lập Đoàn Thị Điểm.Cho đến nay, số lượng học sinh theo học Tiếng Anh đã lên tới 1500 học sinh. Trong năm học tới, liên doanh tiếp tục mở rộng triển khai tới các thành phố như Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và tiếp tục mở rộng cho các trường tại Hà nội.

Dự kiến trong năm học 2012-2013, DTT_Eduspec sẽ triển khai với quy mô ước đạt:

  • Triển khai tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
  • 4000-5000 học sinh tham gia chương trình học tiếng Anh thông qua phòng Lab.
  • 2000-3000 học sinh tham gia chương trình học kỹ năng CNTT bằng tiếng Anh thông qua phòng Lab.
  • 1000-2000 học sinh tham gia câu lạc bộ Robotics.
  • 10-20 đội tham gia dự thi giải Robotics quốc tế năm 2012 tại Việt Nam.
Các tin khác
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG