Ông Nguyễn Hoàng

Ông Nguyễn Hoàng là chuyên gia về kiến trúc hệ thống CNTT. Ông có 30 năm kinh nghiệm với các thành tích xuất sắc về kiến trúc hệ thống, kiến trúc dữ liệu, mô hình hóa dữ liệu, thiết kế hệ thống và điều chỉnh hiệu suất hệ thống, tích hợp và chuyển đổi hệ [...]

Xem tiếp
Ông Lars Wilkens Henriksen

Ông Lars Wilkens Henriksen là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về Kiến trúc Tổng thể (Enterprise Architecture). Ông đã làm việc trong nhiều lĩnh vực trong đó có viễn thông và ngân hàng. Ông là kiến trúc sư chính, là đồng tác giả của khung làm việc kiến trúc doanh nghiệp [...]

Xem tiếp
Ông Nguyễn Thế Trung

Ông Nguyễn Thế Trung là thành viên sáng lập DTT từ năm 2003 và hiện giữ cương vị Tổng Giám đốc của Tập đoàn DTT. Dưới sự lãnh đạo của Ông Nguyễn Thế Trung, DTT đã mở rộng thị trường sang Mỹ, Châu Á và Châu Âu và trở thành đối tác chiến lược của [...]

Xem tiếp
Ông Cao Nguyên Hiển

Ông Cao Nguyên Hiển có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng tại Mỹ, trong đó ông đã có quá trình công tác lâu dài tại Ngân hàng Security Pacific Bank và Bank of America (BofA). Trước đó, ông cũng đã công tác tại nhiều ngân hàng [...]

Xem tiếp
Xây dựng kiến trúc nghiệp vụ: Vạn sự khởi đầu nan

Mọi tổ chức lập ra đều nhằm thực hiện nhiệm vụ, chức năng cụ thể theo quy trình riêng (business process). Trong khung kiến trúc tổng thể thì kiến trúc nghiệp vụ (business architecture) đóng vai trò nền tảng. Nó luôn luôn là điểm xuất phát của mọi phân tích, lập luận, kiến tạo, là [...]

Xem tiếp
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG