Phản hồi của một Khách Hàng lớn của DTT tại Bắc Mỹ

Tôi đã cùng DTT thực hiện 2 dự án trong vài năm gần đây, và trong cả 2 dự án, DTT đã làm việc vượt xa sự mong đợi của tôi. Những kỹ sư DTT mà tôi làm việc cùng thể hiện sự hiểu biết sâu rộng về nền tảng Smart Client nói riêng và [...]

Xem tiếp
Ý kiến phản hồi của ông Đặng Mạnh Phổ – Nguyên Giám đốc Ban Công nghệ – Ngân hàng BIDV

Một trong những chủ trương lớn của BIDV đó là việc trang bị hệ thống thông tin quản lý MIS. Đây là một hệ thống lớn và mới mẻ tại Việt Nam. Để tăng cường khả năng thành công cho quá trình triển khai dự án trong thời gian tới, chúng tôi đã hợp tác [...]

Xem tiếp
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG