(Tiếng Việt) Gặp gỡ Cộng đồng OpenStack Việt Nam (OpenStack Meetup) lần thứ 4
thumbnail

DTT.VN – Sau một thời gian “ủ mưu”, cộng đồng OpenStack Việt Nam đánh dấu sự trở lại bằng hoạt động OpenStack Meet-up lần thứ 4 diễn ra tại Hà Nội ngày 9/5/2015. Sự kiện sẽ đáp ứng nhu cầu về tìm hiểu, trao đổi kiến thức về OpenStack và quy tụ những đơn vị, cá nhân làm việc/yêu thích về OpenStack tham dự.

Read more
Ho Chi Minh Office
thumbnail

Address: Quang Trung Software City Building, 97  Nguyen Cong Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City Tel: +848 39140994

Read more
DTT organization chart
thumbnail
Read more
DTT organization
thumbnail

DTT organization include the Board of Directors and Managers as follows: Board of Directors – Mr. Nguyen The Trung : Chairman – Mr. Yun Ta Chun : Member – Mr. Duong Thanh Giang : Member Board of Managers – Mr. Nguyen The Trung : CEO – Mr. Duong Thanh Giang : Director of Technology Unit [...]

Read more
DTT participates in “The sports competition for Department of IT in 2013″
thumbnail

To celebrate the liberation of Southern of Vietnam (April 30th, 1975- April 30th, 2013), Da Nang Department of IT has organized “The sports competition for Department of IT in 2013″ which aims to strengthen the spirit of cooperation and sharing between IT enterprises, thereby promote movement of “sports for health” as well as create the [...]

Read more
IMAGE STORE