I-SAW5: ” “Trao đổi về điều hành văn phòng quản lý chương trình CNTT và quản lý nhà thầu hiệu quả”
thumbnail

Ngày 20/4/2012 vừa qua tại Khách sạn Công Đoàn, Số 14 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Tập Đoàn DTT đã tổ chức hội thảo “Trao đổi về điều hành văn phòng quản lý chương trình CNTT và quản lý nhà thầu hiệu quả”.  Diễn giả là Ông Đỗ Hoàng Khánh và Ông [...]

Xem tiếp
I-SAW4: “Dữ liệu, tài sản rất quý giá của doanh nghiệp/tổ chức”
thumbnail

Ngày 1/7/2011 vừa qua tại Khách sạn Công Đoàn, Số 14 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội, Tập Đoàn DTT đã tổ chức hội thảo “Dữ liệu, tài sản rất quý giá của doanh nghiệp/tổ chức”.  Diễn giả là Ông Nguyễn Hoàng – Chuyên gia tư vấn cao cấp trong lĩnh vực CNTT. [...]

Xem tiếp
Hội thảo ISAW 3-Kế hoạch chiến lược phát triển CNTT: một khung, một lộ trình, một công cụ tối cần thiết cho các nhà lãnh đạo CNTT
thumbnail

Ngày 1/4/2011 vừa qua tại Khách sạn Niko tại 84 Trần Nhân Tông, Hà Nội, Tập Đoàn DTT đã tổ chức hội thảo “Kế hoạch chiến lược phát triển CNTT: một khung, một lộ trình, một công cụ tối cần thiết cho các nhà lãnh đạo CNTT”. Diễn giả là Ông Cao Nguyên Hiển- Chuyên gia [...]

Xem tiếp
Hội thảo ISAW 2 : Tư duy dự án chiến lược
thumbnail

Diễn giả : Ông Đỗ Hoàng Khánh – Chuyên gia tư vấn cao cấp trong lĩnh vực CNTT Tài chính -  Ngân hàng Ông Đỗ Hoàng Khánh có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài Chính –Ngân hàng tại Mỹ, trong đó ông đã có quá trình công tác lâu dài [...]

Xem tiếp
Hội thảo ISAW 1 : Kiến trúc tổng thể như một nền tảng hoạt động của doanh nghiệp
thumbnail

Diễn giả : Ông Lars Wilkens Henriksen – Chuyên gia hàng đầu thế giới về Kiến trúc doanh nghiệp Ông Lars Wilkens Henriksen là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về Kiến trúc doanh nghiệp (Enterprise Architecture). Ông đã làm việc trong nhiều lĩnh vực trong đó có viễn thông và ngân [...]

Xem tiếp
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG