Liên hệ

Để có thêm thông tin về nội dung các chuỗi hội thảo ISAW do DTT và các chuyên gia tổ chức, xin vui lòng liên hệ :

Người liên hệ : Nguyễn Đức Quyền
Điện thoại      : 04. 6266 5599
Email            : quyen.nguyen@dtt.vn

Các tin khác
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG