Xây dựng kiến trúc nghiệp vụ: Vạn sự khởi đầu nan

Mọi tổ chức lập ra đều nhằm thực hiện nhiệm vụ, chức năng cụ thể theo quy trình riêng (business process). Trong khung kiến trúc tổng thể thì kiến trúc nghiệp vụ (business architecture) đóng vai trò nền tảng. Nó luôn luôn là điểm xuất phát của mọi phân tích, lập luận, kiến tạo, là [...]

Xem tiếp
Tổng cục Thống kê: Chọn kiến trúc tổng thể

Ngày 18/8/2011 Tổng cục Thống kê đã họp bàn về xây dựng Kiến trúc tổng thể cho mô hình ứng dụng CNTT nhằm hiện đại hoá hoạt động nghiệp vụ của đơn vị.Cuộc họp do Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Văn Liệu chủ trì. Các đại biểu tham dự cuộc họp [...]

Xem tiếp
Những Yếu Tố Không Thể Thiếu

Bài viết dưới đây ghi nhận góc nhìn của hai chuyên gia Diệp Văn Sơn, Nguyễn Tuấn Hoa về những yếu tố không thể thiếu trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT). Kiến trúc tổng thể là xương sống TS. Nguyễn Tuấn Hoa, Phó giám đốc Trung tâm Học tập và Phát triển [...]

Xem tiếp
Chưa Doanh Nghiệp nào có kiến trúc tổng thể trên nền tảng CNTT

ICTnews – Khái niệm kiến trúc tổng thể (EA) trên nền tảng CNTT đã được biết đến ở Việt Nam 3 năm gần đây. Nhưng đến giờ vẫn chưa có doanh nghiệp nào công bố thành công trong việc xây dựng mô hình này. Một kiến trúc tổng thể trên nền tảng CNTT cần phải [...]

Xem tiếp
Kiến trúc tổng thể: Bức tranh toàn cảnh

Phải xây dựng được thứ có thể nhìn thấu mọi thứ. Phải thực hiện kiến trúc chính phủ điện tử (CPĐT), trong một môi trường phối cảnh đa chiều để cân nhắc xem chúng gắn kết, tương tác với nhau như thế nào? Làm thế nào để có thể đi từ trạng thái hiện thời [...]

Xem tiếp
12
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG