Hội thảo “Kiến trúc Tổng thể/Nghiệp vụ/Thông tin/Công nghệ của Tổng cục Thống kê”

Ngày 15 tháng 9 năm 2010, Tổng cục Thống kê đã công bố trúng thầu và ký kết hợp đồng gói thầu GSO6-1A “Dịch vụ tư vấn Nghiên cứu Kiến trúc Tổng thể cho Tổng cục Thống kê bao gồm Nghiên cứu Đầu mối dữ liệu Thống kê và Hỗ trợ điều hành Kiến trúc [...]

Xem tiếp
Thông cáo báo chí Tổng cục Thống kê và Liên danh Leading Associates & DTT

Lễ công bố trúng thầu và ký kết hợp đồng Gói thầu GSO6-1A “Dịch vụ tư vấn Nghiên cứu Kiến trúc Tổng thể cho Tổng cục Thống kê bao gồm Nghiên cứu Đầu mối dữ liệu Thống kê và Hỗ trợ điều hành Kiến trúc Tổng thể/Công nghệ thông tin truyền thông” thuộc Dự án [...]

Xem tiếp
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG