Khách hàng

Khách hàng tiêu biểu của DTT

Một số khách hàng Việt Nam tiêu biểu của DTT

Khách hàng

Dự án (sản phẩm, dịch vụ)

Bộ Kế hoạch Đầu tư

VAMESP II: Đánh giá CNTT và xây dựng hệ thống quản lý thông tin để hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong việc thiết lập một hệ thống hiệu quả trên toàn quốc trong việc giám sát và đánh giá ODA (viện trợ phát triển chính thức).

Bộ Thông tin và Truyền thông

Tư vấn Chính sách và Kế hoạch tổng thể CNTT đến năm 2020 cho Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục (SREM) cho Bộ và 64 tỉnh thành, vốn EU (3 triệu USD)

Thành phố Đà Nẵng

Xây dựng hệ thống chính phủ điện tử công cho thành phố Đà Nẵng (19 dịch vụ công)

Thành phố Hà Nội

Xây dựng ICT Portal cho thành phố Hà Nội

Tổng cục thống kê – Dự án CNTT của ngân hàng Thế giới

Tư vấn nghiên cứu Kiến trúc Tổng thể CNTT cho TCTK

Bộ Tài chính

Xây dựng IT masterplan và E-services

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

Cung cấp các Dịch vụ Tư vấn xây dựng Hệ thống Thông tin Quản lý (MIS) cho Ngân hàng BIDV

Bộ Giáo dục Đào tạo

Dự án PPP, cung cấp dịch vụ trọn gói:

- Đào tạo tiếng Anh, CNTT qua Lab cho các trường phổ thông

- Đào tạo bộ môn Robotic cho các trường phổ thông

Một số khách hàng toàn cầu tiêu biểu của DTT

Khách hàng

Dự án (sản phẩm, dịch vụ)

Amdocs

Dự án Amdocs Conversion: cung cấp dịch vụ phần mềm để chuyển đổi toàn bộ các CRM module từ framework cũ (thin client) sang framework mới (ASCF – smart client). Dự án Amdocs Test Automation: cung cấp dịch vụ phần mềm để xây dựng và phát triển các automated test script cho các CRM module như Sales, Support, Admin, Change Manager, Billing Manager, … bằng phần mềm QTP.

Best Buy

Dự án CRM Upgrade 1: cung cấp dịch vụ phần mềm để nâng cấp phần mềm CRM cho khách hàng Best Buy tại Mỹ. DTT cung cấp các kỹ sư có kinh nghiệm lâu năm với sản phẩm CRM và Classic Client framework của Amdocs để cùng làm việc với các kỹ sư của Amdocs thực hiện dự án này tại Mỹ.

IBM

Dự án CRM Migration 1: cung cấp dịch vụ phần mềm để nâng cấp và chuyển đổi phần mềm CRM cho khách hàng IBM tại Mỹ – từ CRM phiên bản 6.0 sang CRM phiên bản 7.5. DTT cung cấp các kỹ sư có kinh nghiệm lâu năm với sản phẩm CRM và Classic/Smart Client framework của Amdocs để cùng làm việc với các kỹ sư của Amdocs thực hiện dự án này.

SingPost

Dự án CRM Salesforce.com: cung cấp dịch vụ phần mềm để phát triển và customize CRM Salesforce.com (nền tảng SAAS) cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng SingPost. DTT cung cấp các kỹ sư có kinh nghiệm với phần mềm CRM và Salesforce.com để cùng làm việc với các kỹ sư của công ty Fujitsu Singapore thực hiện dự án này tại Singapore.

Thales

Dự án NEL: cung cấp dịch vụ phần mềm để phát triển và bảo trì hệ thống quản lý hệ thống tầu điện ngầm MRT tại Singapore. DTT cung cấp các kỹ sư có kinh nghiệm với các công nghệ như TCL, Unix, C++, Perl, … đặc biệt là khả năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh để cùng làm việc với đối tác thực hiện dự án tại Singapore.

Các tin khác
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG