Đóng góp cộng đồng

Những đóng góp cho cộng đồng của DTT

Với những tri thức nhỏ bé đã tích lũy được trong hơn 10 năm hoạt động, DTT luôn mong muốn đóng góp với cộng đồng và lớn hơn là với xã hội. DTT làm việc đó thông qua những hành động cụ thể. Đến nay chúng tôi chọn ra được 02 hoạt động đó là hỗ trợ việc nghiên cứu Văn Hiến Việt Nam thông qua hệ thông tin mở và phát triển thế hệ tương lai thông qua Chương trình kỹ năng thế kỷ 21 (21st century learning) và Tư duy dựa trên máy tính ( Computational thinking).

Hệ thông tin mở về Văn Hiến Việt Nam: Thông qua sự trợ giúp của máy tính và Internet, DTT hợp tác với nhiều trung tâm văn hóa Việt Nam để thu thập, lưu giữ và sắp xếp các dữ liệu về nghiên cứu Văn Hiến Việt Nam. DTT cũng hỗ trợ các hoạt động hội thảo liên quan như hội thảo về Chữ Việt Cổ, về Thời Cổ Sử Việt Nam.

Phát triển Chương trình kỹ năng thế kỷ 21 cho học sinh tiểu học: dựa trên mô hình lý thuyết gắn với thực hành thông qua việc giải quyết các bài toán trong thực tế, giúp học sinh lĩnh hội và áp dụng một cách hiệu quả tri thức khoa học, công nghệ cùng với các kỹ năng mềm, thực hiện trong môi trường học tập tích cực, năng động, sáng tạo và có trách nhiệm.

Phát triển VietOpenStack: Là thành viên sáng lập cộng đồng VietOpenStack, kể từ khi tham dự vào việc nghiên cứu và phát triển công nghệ thời thường này, DTT đã rất tích cực trong việc xúc tiến, đẩy mạnh OpenStack ở Việt Nam. Tham gia phong trào OpenStack là một việc làm quan trọng, bởi một mặt cho phép DTT được tham dự và đóng góp trong sân chơi công nghệ toàn cầu, đóng góp cho việc hình thành cộng đồng công nghệ OpenStack tại Việt Nam, đồng thời cập nhật và phát triển trình độ công nghệ của công ty phù hợp với xu thế phát triển công nghệ của thế giới.

Các tin khác
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG