Tuyển dụng
Video Clip
Giải Vàng AICTA 2015 -Nền tảng CQĐT TP. ĐN
Kỹ thuật viên hỗ trợ kỹ thuật

Vị trí tuyển dụng: Kỹ thuật viên hỗ trợ kỹ thuật phòng Lab thuộc Liên doanh DTT_Eduspec Liên doanh DTT-Eduspec tại Việt Nam là liên doanh giữa hai tập đoàn Công nghệ thông tin DTT – Việt nam và Eduspec Holdings Berhad (EHB) – Malaysia hình thành từ năm 2011 với mục tiêu phát triển [...]

Xem tiếp
Giáo viên Tiếng Anh

Vị trí tuyển dụng: Giáo viên Tiếng Anh giảng dạy tại phòng Lab thuộc Liên doanh DTT_Eduspec Liên doanh DTT-Eduspec tại Việt Nam là liên doanh giữa hai tập đoàn Công nghệ thông tin DTT – Việt nam và Eduspec Holdings Berhad (EHB) – Malaysia hình thành từ năm 2011 với mục tiêu phát triển [...]

Xem tiếp
Giáo viên CNTT bằng Tiếng Anh

Giáo viên CNTT bằng Tiếng Anh giảng dạy tại phòng Lab thuộc Liên doanh DTT_Eduspec Liên doanh DTT-Eduspec tại Việt Nam là liên doanh giữa hai tập đoàn Công nghệ thông tin DTT – Việt nam và Eduspec Holdings Berhad (EHB) – Malaysia hình thành từ năm 2011 với mục tiêu phát triển mô hình [...]

Xem tiếp
Giáo viên CNTT dạy Robotics bằng Tiếng Anh

Vị trí tuyển dụng: Giáo viên CNTT bằng Tiếng Anh giảng dạy tại phòng Lab thuộc Liên doanh DTT_Eduspec Liên doanh DTT-Eduspec tại Việt Nam là liên doanh giữa hai tập đoàn Công nghệ thông tin DTT – Việt nam và Eduspec Holdings Berhad (EHB) – Malaysia hình thành từ năm 2011 với mục tiêu [...]

Xem tiếp
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG