Sản phẩm Quản lý đăng ký kinh doanh

Sản phẩm  ”Quản lý đăng ký kinh doanh”, tương thích với Nền tảng chính phủ điện tử  nguồn mở – Open EgovPlatform (OEP),  cung cấp các chức năng để các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp trực tiếp và qua mạng, truy cập thông tin về đăng ký doanh nghiệp và phục vụ cho công tác cấp [...]

Xem tiếp
Giải pháp nền tảng CPĐT nguồn mở – DTT OpenEgovPlatform
thumbnail

DTT là công ty CNTT đầu tiên tại Việt Nam
tích hợp thành công giải pháp trên nền tảng
nguồn mở theo kiến trúc tổng thể Chính phủ
điện tử hướng đến cung cấp mọi dịch vụ công
trực tuyến ở cấp độ cao nhất.

Xem tiếp
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG