Hệ thống quản lý trường học

Năm 1998, Eduspec lần đầu tiên giới thiệu các hoạt động quản lý trường học bằng máy tính bằng việc triển khai hệ thống Computerized Administrative System. Từ đó đến nay, việc quản lý các hoạt động hành chính hàng ngày, quản lý thư viện, quản lý học tập và quản lý học sinh, kết quả thi và một số hoạt động khác đều được xử lý điện tử.

Cha mẹ học sinh có thể kiểm tra sự tiến bộ của con cái họ và thực hiện Online với các yêu cầu hoặc kết quả mới nhất được cập nhật. Hệ thống này làm cho việc quản lý trường học hiệu quả và đáng tin cậy hơn.

Các tin khác
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG