Dịch vụ dữ liệu

GIỚI THIỆU

Hiện nay các tổ chức đều mong muốn có dữ liệu chính xác, được tích hợp để ra quyết định. Tuy nhiên các Tổ chức đều đối diện với vấn đề về chất lượng của dữ liệu và độ sẵn sàng cho việc sử dụng dữ liệu. Việc này chỉ đạt được khi dữ liệu được quản trị và khai thác một cách chuyên nghiệp nhất.

Là đơn vị đi tiên phong về dịch vụ dữ liệu, DTT tin rằng với đội ngũ chuyên gia có hàng chục năm kinh nghiệm làm việc này cho các ngân hàng lớn như Citibank, Bank of America …, cộng với kinh nghiệm 10 năm triển khai dịch vụ khoán ngoài cho các khách hàng Âu, Mỹ, chúng tôi sẽ cung cấp cho các Tổ chức những dịch vụ tốt nhất trong lĩnh vực này.

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC

  • Một hệ thống dữ liệu chính xác, tin cậy, nhất quán và cập nhật
  • Tiết kiệm chi phí bộ máy CNTT, đồng thời có ngay được năng lực phù hợp.
  • Cho phép mở rộng đội ngũ theo yêu cầu thực tế

DỊCH VỤ DỮ LIỆU DTT CUNG CẤP:

  • Chuyển đổi dữ liệu (Data migration)
  • Quản lý dữ liệu (Data management)
  • Phân tích dữ liệu (Data analysis)
  • Hoạch định kinh doanh (Business Intelligence)
  • Tích hợp dữ liệu (Data integration)
  • Mô hình hóa và dự báo (Modeling and forecasting)
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG