Sản phẩm Quản lý đăng ký kinh doanh

Sản phẩm  ”Quản lý đăng ký kinh doanh”, tương thích với Nền tảng chính phủ điện tử  nguồn mở – Open EgovPlatform (OEP),  cung cấp các chức năng để các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp trực tiếp và qua mạng, truy cập thông tin về đăng ký doanh nghiệp và phục vụ cho công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Một số chức năng tiêu biểu:

1. Quản lý nội dung: cho phép cung cấp các thông tin như chính sách, pháp luật của Nhà nước về doanh nghiệp, đăng ký doanh nghiệp, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

2. Hỗ trợ doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp đăng ký  và tra cứu tên, đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, thực hiện các quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

3. Hỗ trợ cơ quan đăng ký kinh doanh nhận và xử lý hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử.

4. Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán như: qua thẻ ngân hàng, chuyển khoản, trực tiếp, qua điện thoại, …

5. Và các chức năng khác như: Kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ theo quy định, Quản lý tương thích kê khai doanh thu hàng năm, …

Một số hình ảnh minh họa:

Các tin khác
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG