Trụ sở chính

Địa chỉ         : Tầng 3, Tháp 1-2, Dolphin Plaza, số 6 Nguyễn Hoàng, Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại    : +84-4-3533 4165

Fax             : +84-4-3533 4320

Email          : contact@dtt.vn

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG